Политика за поверителност и защита на лични данни

Политика за поверителност и защита на лични данни

  Като собственик на generalpolymers.eu ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД се явява администратор на личните данни на посетителите на уебсайта.

  За постигане на нужната функционалност generalpolymers.eu (наричан по-долу за краткост уебсайта, или сайта) използва така наречените „бисквитки“. С използването му и съгласяването с нашата „Политика за поверителност“ вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

  Може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

  • Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
  • Информация, която ни предоставяте при използването на формуляра ни за запитване и контакт (включително име/имена, имейл адрес, телефон, пощенски адрес);
  • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
  • Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас.

Важно: Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

  Личната информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

  Ние може да използваме вашата лична информация за:

  •     Администрираме нашия сайт и бизнеса;
  •     Персонализиране на нашия сайт за вас;
  •     За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
  •     За да можем да ви предоставим услугите и/или информацията, за които сте се обърнали към нас;
  •     За изпращане на съобщения (чрез имейл или телефон) и/или телефонни обаждания, които сте поискали или очаквали;

  Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

  Ние може да разкрием вашата лична информация до такава степен, че сме длъжни да го направим по закон. Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства. Или за упражняване или защита на нашите законови права.

  С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

  Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

  Независимо от останалите разпоредби ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни до такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон или ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства, както и за упражняване или защита на нашите законови права.

  Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация. Ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

  Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

  Запазваме правото си да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

  Можете да преглеждате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

  Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

  Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.

  Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес).

  Имаме правото да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

  Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни.

  На практика с използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за целите на бизнеса. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни.

  Нашият сайт може да съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

  Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

  Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

 

  Нашият сайт използва бисквитки (cookies).

  Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

  Cookies могат да бъдат „постоянна“ бисквитка или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

  Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързанa с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър.

  Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.