Екология

Екология

ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД разполага с валиден регистрационен документ за дейности свързани с третирането на отпадъци от пластмаса. Кодовете на отпадъците, за които е издаден регистрационния документс съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 година са:

КОД ИМЕ
02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
07 02 13 Отпадъци от пластмаси
12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
15 01 02 Пластмасови опаковки
16 01 19 Пластамаса
17 02 03 Пластамаса
19 12 04 Пластмаса и каучук
20 01 39 Пластамаси

Ако изпитвате затруднения с реализацията на генерираните от Вашето производство отпадъци от пластмаса - наливъци, детайли неотговарящи на критерии за качество и други, може да се свържете с нас - КОНТАКТИ.

Документ за регистрация