Base polymers

GENERAL POLYMERS Ltd can offer the following brands of conventional polymers:

Technical polymers

GENERAL POLYMERS Ltd. offers a wide range of technical polymers:

Supplements for polymers

GENERAL POLYMERS Ltd. can provide and deliver a wide range of polymer additives.

Основни полимери

"Дженерал Полимерс" ЕООД, може да предложи следните марки конвенционални полимери:

Technical polymers

"Дженерал Полимерс" ЕООД, предлага богата гама от технически полимери:

Supplements for polymers

"Дженерал Полимерс" ЕООД може да осигури и достави широка гама добавки за полимери.

Екология

Ecology

"ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС" ЕООД, разполага с валиден регистрационен документ за дейности свързани с третирането на отпадъци от пластмаса. Кодовете на отпадъците, за които е издаден регистрационния документс съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 година са:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ
02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
07 02 13 Отпадъци от пластмаси
12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
15 01 02 Пластмасови опаковки
16 01 19 Пластамаса
17 02 03 Пластамаса
19 12 04 Пластмаса и каучук
20 01 39 Пластмаси

Ако изпитвате затруднения с реализацията на генерираните от Вашето производство отпадъци от пластмаса - наливъци, детайли неотговарящи на критерии за качество и други, може да се свържете с нас - КОНТАКТИ

 

Download Регистрационен документ

Подобрете качеството на вашата продукция с General Polymers Ltd.

handshake

Технически решения
Компетентна помощ при избор на основно и спомагателно оборудване.
Избор на материал
Компетентна помощ при избор на материал за Вашия продукт.
Доставка на оборудване
Съдействие при поръчката и доставката на оборудване.
Доставка на материали
Материали с високо качество и конкурентни цени.
Резервни части
Резервни части от европейски производители на достъпни цени.
Екология
Оползотворяване на технологичен отпадък от Вашето производство.
 
Свържете се с нас!