Технически консултации

Technical consulting

ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД може да извършва технически консултации в следните направления:     Избор на производствено оборудване - основно и спомагателно;     Избор на подходящ материал за конкретно изделие. При необходимост може да се разработи и рецептура за компаунд, удовлетворяващ напълно Вашите изисквания...

Екология

ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД разполага с валиден регистрационен документ за дейности свързани с третирането на отпадъци от пластмаса. Кодовете на отпадъците, за които е издаден регистрационния документс съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 година са....