Технически консултации

Технически консултации

ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД може да извършва технически консултации в следните направления:

  •     Избор на производствено оборудване - основно и спомагателно;
  •     Избор на подходящ материал за конкретно изделие. При необходимост може да се разработи и рецептура за компаунд, удовлетворяващ напълно Вашите изисквания. ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД има изградени дългогодишни партньорски отношения с фирми от Западна Европа, изработващи компаунди по конкретни изисквания;
  •     Разработване на технология - както за производство на единични изделия, така и за цял производствен обект;
  •     Анализ и оптимизация на съществуващи производствени процеси;
  •     Създаване на производствена документация.

За всички допълнителни въпроси, оставаме на Ваше разположение - КОНТАКТИ