За контакти: +359 884 82 00 53; Email: Изпратете съобщение

Екология

 

"ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС" ЕООД, разполага с валиден регистрационен документ за дейности свързани с третирането на отпадъци от пластмаса. Кодовете на отпадъците, за които е издаден регистрационния документс съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 година са:

КОД НАИМЕНОВАНИЕ
02 01 04 Отпадъци от пластмаси /с изключение на опаковки/
07 02 13 Отпадъци от пластмаси
12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
15 01 02 Пластмасови опаковки
16 01 19 Пластамаса
17 02 03 Пластмаса
19 12 04 Пластмаса и каучук
20 01 39 Пластмаси

Ако изпитвате затруднения с реализацията на генерираните от Вашето производство отпадъци от пластмаса - наливъци, детайли неотговарящи на критерии за качество и други, може да се свържете с нас - КОНТАКТИ

 

За нас

ДЖЕНЕРАЛ ПОЛИМЕРС ЕООД е българска компания специализирана в доставката на технически полимери. Това е първата българска фирма с ноу-хау в сферата на оползотворяване на производствен отпадък от технически полимери. Екипа от специалисти на фирмата, може да ви консултира във всеки етап на Вашето пластмасопреработващо производство.

Контакти

+359 884 820 053

ndevedzhiev@generalpolymers.eu 

Офис: гр. Пловдив, ул. Балканска зора 6